artykuł nr 1

Przedmiot działania

Podstawa działania:

- Uchwała Nr I/4/14 z dn. 27 listopada 2014 r.

- Uchwała Nr XXI/195/16 z dn. 28 grudnia 2016 r. - Załącznik Nr 2

Art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)