artykuł nr 1

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023

artykuł nr 2

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załączniki:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia 2008 r 27.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 03 czerwca 2008 r 26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 09 września 2008 r 29.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 października 2008 r 29.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 listopada 2008 r 28.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 23 stycznia 2009 r 30.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego 2009 r 31.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 6 kwietnia 2009 r 30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 9 czerwca 2009 r 31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 4 sierpnia 2009 r 35.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 22 września 2009 r 31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 29 paźdzernika 2009 r 31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 listopada 2009 r 30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 16 marca 2010 r 30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 7 kwietnia 2010 r 27.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 21 września 2010 r 27.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 19 paździenika 2010 r 26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 grudnia 2010 r 27.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 9 lutego 2011 r 26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 17 maja 2011 r 27.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 9 czerwca 2011 r 28.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 19 września 2011 r 26.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 06 października 2011 r 30.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 06 grudnia 2011 r 26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 13 marca 2012 r 32.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 22 maja 2012 r 26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 września 2012 r 31.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 16 października 2012 r 50.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 8 listopada 2012 r 32.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2012 r 35.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 4 marca 2013 r 32.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 6 czerwca 2013 r 38.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 5 września 2013 r 39.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 18 grudnia 2013 r 35.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 10 marca 2014 r 37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 30 maja 2014 r 26.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 12 września 2014 r 29.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2014 r 24.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 3 marca 2015 r 25.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 20 maja 2015 r 26.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 10 września 2015 r 12.852 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 12 listopada 2015 r 126.548 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2015 r 124.732 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 09 marca 2016 r 174.108 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 17 maja 2016 r 33.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 6 września 2016 r 34.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 15 listopada 2016 r 34.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 13 grudnia 2016 r 34.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 7 marca 2017 r 36.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 16 maja 2017 r 37.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 5 września 2017 r 37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 11 października 2017 r 55.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 7 listopada 2017 r 37.000 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 5 grudnia 2017 r 36.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 6 marca 2018 r 37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 15 maja 2018 r 37.500 KB
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 04 września 2018 r 38.500 KB