artykuł nr 1

Komisja Polityki Społecznej Kadencji 2018-2023

Przewodniczący - Anita Toborek

Członkowie: Krzysztof Ocimek, Jakub Winecki, Wiesław Żerdziński, do dnia 29 kwietnia 2019 r. - Michał Hendzlik, od dnia 30 kwietnia - Artur Klorek (z mocy uchwały nr VI/64/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 30.04.2019 r.), od dnia 26 lutego 2019 r. - Paweł Kocik (na mocy uchwały nr IV/35/19 z dn. 26.02.2019 r.)

artykuł nr 2

Komisja Polityki Społecznej Kadencji 2014-2018

Przewodniczący - Krzysztof Krawczyk

Członkowie: Anita Toborek, Tomasz Szymański, Ryszard Francik, Barbara Markowska, Paweł Adamik

artykuł nr 3

Komisja Polityki Społecznej Kadencji 2010-2014

Krzysztof Krawczyk – Przewodniczący

Członkowie - Włodzimierz Drążek, Paweł Kania, Zygmunt Kufera, Marcin Tajchman, Wiesław Winecki

artykuł nr 4

Komisja Polityki Społecznej

Ryszard Francik - Przewodniczący
Członkowie - Barbara Markowska , Paweł Kania , Andrzej Ryś, Jerzy Chrząstek , Włodzimierz Drążek