artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2017 rok

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2016 rok

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2015 rok

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2014 rok

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2013 rok

artykuł nr 6

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2012 rok

artykuł nr 7

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2011 rok

artykuł nr 8

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2010 rok

artykuł nr 9

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2009 rok

artykuł nr 10

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2008 rok

artykuł nr 11

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2007 r został uchwalony przez Radę Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r . Treść uchwały http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload/200612291443257j2btu4ycsay.doc

artykuł nr 12

Plan pracy

Załącznik Nr 4 do Uchwały do Rady Gminy Nr III/27/02z dnia 30 grudnia 2002 r. PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA na 2003 r------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie nr 1Marzec 1. Koszty utrzymania wodociągów i oczyszczalni ścieków za 2002 r. – a wpływy za wodę i ścieki oraz informacja nt. zaległości w opłatach. 2. Analiza ściągalności czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe za 2002 rok. 3. Informacja dot. rodzajów i wysokości udzielanych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla podopiecznych z terenu gminy za 2002 rok.4. Sprawy różne.-----------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie nr 2 Kwiecień 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2002 rok.2. Stanowisko i opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2002 rok.3. Sprawy różne.--------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 3Wrzesień1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.2. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki i czynsze – za I półrocze 2003 r. 3. Sprawy różne.------------------------------------------------------------------------------- Posiedzenie nr 4Listopad1. Analiza projektu budżetu gminy na 2004 rok.- wnioski Komisji- opinia Komisji o projekcie budżetu2. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok.3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.4. Sprawy różne.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Komisji /Wiesław Żerdziński/