artykuł nr 1

Teksty Zarządzeń Wójta Gminy 2015 r

obrazek
Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2015 216.452 KB
Zarządzenie Nr 2/2015 227.253 KB
Zarządzenie Nr 3/2015 306.858 KB
Zarządzenie Nr 4/2015 125.685 KB
Zarządzenie Nr 5/2015 25.500 KB
Zarządzenie Nr 6/2015 76.000 KB
Zarządzenie Nr 7/2015 50.000 KB
Zarządzenie Nr 8/2015 73.500 KB
Zarządzenie Nr 9/2015 28.500 KB
Zarządzenie Nr 10/2015 227.377 KB
Zarządzenie Nr 11/2015 341.702 KB
Zarządzenie Nr 12/2015 306.511 KB
Zarządzenie Nr 13/2015 78.500 KB
Zarządzenie Nr 14/2015 228.297 KB
Zarządzenie Nr 15/2015 226.037 KB
Zarządzenie Nr 16/2015 1.004 MB
Zarządzenie Nr 17/2015 131.965 KB
Zarządzenie Nr 18/2015 132.026 KB
Zarządzenie Nr 19/2015 26.000 KB
Zarządzenie Nr 20/2015 28.000 KB
Zarządzenie Nr 21/2015 340.790 KB
Zarządzenie Nr 22/2015 226.698 KB
Zarządzenie Nr 23/2015 307.623 KB
Zarządzenie Nr 24/2015 340.450 KB
Zarządzenie Nr 25/2015 305.995 KB
Zarządzenie Nr 26/2015 226.600 KB
Zarządzenie Nr 27/2015 4.879 MB
Zarządzenie Nr 28/2015 346.602 KB
Zarządzenie Nr 29/2015 147.182 KB
Zarządzenie Nr 30/2015 230.471 KB
Zarządzenie Nr 31/2015 339.064 KB
Zarządzenie Nr 32/2015 332.919 KB
Zarządzenie Nr 33/2015 32.731 KB
Zarządzenie Nr 34/2015 413.021 KB
Zarządzenie Nr 35/2015 234.415 KB
Zarządzenie Nr 36/2015 140.500 KB
Zarządzenie Nr 37/2015 72.077 KB
Zarządzenie Nr 38/2015 69.125 KB
Zarządzenie Nr 39/2015 26.500 KB
Zarządzenie Nr 40/2015 233.406 KB
Zarządzenie Nr 41/2015 26.500 KB
Zarządzenie Nr 42/2015 26.500 KB
Zarządzenie Nr 43/2015 6.905 MB
Zarządzenie Nr 44/2015 381.212 KB
Zarządzenie Nr 45/2015 373.283 KB
Zarządzenie Nr 46/2015 233.229 KB
Zarządzenie Nr 47/2015 147.259 KB
Zarządzenie Nr 48/2015 56.716 KB
Zarządzenie Nr 49/2015 373.781 KB
Zarządzenie Nr 50/2015 236.464 KB
Zarządzenie Nr 51/2015 238.878 KB
Zarządzenie Nr 52/2015 370.645 KB
Zarządzenie Nr 53/2015 258.529 KB
Zarządzenie Nr 54/2015 211.003 KB
Zarządzenie Nr 55/2015 373.320 KB
Zarządzenie Nr 56/2015 156.270 KB
Zarządzenie Nr 57/2015 373.170 KB
Zarządzenie Nr 58/2015 68.949 KB
Zarządzenie Nr 59/2015 366.431 KB
Zarządzenie Nr 60/2015 180.781 KB
Zarządzenie Nr 61/2015 279.508 KB
Zarządzenie Nr 62/2015 233.997 KB
Zarządzenie Nr 63/2015 234.420 KB
Zarządzenie Nr 64/2015 27.500 KB
Zarządzenie Nr 65/2015 233.005 KB
Zarządzenie Nr 66/2015 372.019 KB
Zarządzenie Nr 67/2015 254.686 KB
Zarządzenie Nr 68/2015 55.574 KB
Zarządzenie Nr 69/2015 236.694 KB
Zarządzenie Nr 70/2015 254.901 KB
Zarządzenie Nr 71/2015 153.038 KB
Zarządzenie Nr 72/2015 240.095 KB
Zarządzenie Nr 73/2015 396.759 KB
Zarządzenie Nr 74/2015 44.207 KB
Zarządzenie Nr 75/2015 231.144 KB
Zarządzenie Nr 76/2015 377.004 KB
Zarządzenie Nr 77/2015 254.858 KB
Zarządzenie Nr 78/2015 242.907 KB
Zarządzenie Nr 79/2015 156.247 KB
Zarządzenie Nr 80/2015 425.363 KB
Zarządzenie Nr 81/2015 255.586 KB
Zarządzenie Nr 82/2015 358.168 KB
Zarządzenie Nr 83/2015 143.966 KB
Zarządzenie Nr 84/2015 27.500 KB
Zarządzenie Nr 85/2015 336.826 KB
Zarządzenie Nr 86/2015 141.500 KB
Zarządzenie Nr 87/2015 233.480 KB
Zarządzenie Nr 88/2015 378.051 KB
Zarządzenie Nr 89/2015 205.220 KB
Zarządzenie Nr 90/2015 43.000 KB
Zarządzenie Nr 91/2015 384.974 KB
Zarządzenie Nr 92/2015 255.981 KB
Zarządzenie Nr 93/2015 4.492 MB
Zarządzenie Nr 94/2015 697.338 KB
Zarządzenie Nr 95/2015 242.386 KB
Zarządzenie Nr 96/2015 63.044 KB
Zarządzenie Nr 97/2015 15.763 KB
Zarządzenie Nr 98/2015 384.181 KB
Zarządzenie Nr 99/2015 30.000 KB
Zarządzenie Nr 100/2015 372.614 KB
Zarządzenie Nr 101/2015 231.807 KB
Zarządzenie Nr 102/2015 255.543 KB
Zarządzenie Nr 103/2015 61.000 KB
Zarządzenie Nr 104/2015 26.500 KB
Zarządzenie Nr 105/2015 135.315 KB
Zarządzenie Nr 106/2015 244.119 KB
Zarządzenie Nr 107/2015 32.500 KB
Zarządzenie Nr 108/2015 63.325 KB
Zarządzenie Nr 109/2015 374.479 KB
Zarządzenie Nr 110/2015 386.090 KB
Zarządzenie Nr 111/2015 232.569 KB
Zarządzenie Nr 112/2015 29.500 KB
Zarządzenie Nr 114/2015 147.500 KB
Zarządzenie Nr 115/2015 231.207 KB
Zarządzenie Nr 118/2015 236.473 KB
Zarządzenie Nr 119/2015 69.161 KB
Zarządzenie Nr 120/2015 437.483 KB
Zarządzenie Nr 121/2015 234.559 KB
Zarządzenie Nr 122/2015 27.000 KB
Zarządzenie Nr 123/2015 236.071 KB
Zarządzenie Nr 124/2015 375.587 KB
Zarządzenie Nr 125/2015 426.712 KB
Zarządzenie Nr 126/2015 236.805 KB
Zarządzenie Nr 127/2015 349.734 KB
Zarządzenie Nr 128/2015 231.225 KB
Zarządzenie Nr 129/2015 426.597 KB
Zarządzenie Nr 130/2015 258.400 KB
Zarządzenie Nr 131/2015 145.867 KB
Zarządzenie Nr 132/2015 427.532 KB
Zarządzenie Nr 133/2015 255.013 KB
Zarządzenie Nr 134/2015 38.458 KB
Zarządzenie Nr 135/2015 219.621 KB
Zarządzenie Nr 136/2015 251.928 KB
Zarządzenie Nr 137/2015 28.500 KB
Zarządzenie Nr 138/2015 234.913 KB
Zarządzenie Nr 139/2015 455.436 KB
Zarządzenie Nr 140/2015 947.805 KB
Zarządzenie Nr 141/2015 31.500 KB
Zarządzenie Nr 142/2015 234.241 KB
Zarządzenie Nr 143/2015 232.518 KB
Zarządzenie Nr 144/2015 41.000 KB
Zarządzenie Nr 145/2015 390.463 KB
Zarządzenie Nr 146/2015 252.806 KB
Zarządzenie Nr 147/2015 364.865 KB
Zarządzenie Nr 148/2015 255.968 KB
Zarządzenie Nr 149/2015 30.500 KB
Zarządzenie Nr 150/2015 236.176 KB
Zarządzenie Nr 151/2015 379.935 KB
Zarządzenie Nr 152/2015 237.657 KB
Zarządzenie Nr 153/2015 257.756 KB
Zarządzenie Nr 155/2015 28.500 KB
Zarządzenie Nr 157/2015 28.500 KB
Zarządzenie Nr 159/2015 77.500 KB
Zarządzenie Nr 163/2015 236.696 KB
Zarządzenie Nr 164/2015 246.104 KB
Zarządzenie Nr 165/2015 257.463 KB
artykuł nr 2

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2015 r

Załączniki:
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2015r. 197.500 KB