artykuł nr 1

Skład osobowy Rady Gminy Kadencji 2018-2023

1. Bogus Barbara
2. Brodziak Artur
3. Broś Robert
4. Hendzlik Michał
5. Klorek Artur
6. Kocik Paweł
7. Ocimek Krzysztof
8. Ogłaza Janusz
9. Prubant Marek
10. Toborek Anita
11. Winecki Jakub
12. Wydmuch Piotr
13. Zatyka Małgorzata
14. Zomerfeld Urszula
15. Żerdziński Wiesław

Na I sesji w dniu 22 listopada 2018 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka dokonała ze swojego grona następujących wyborów:

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Prubant

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
1. Artur Klorek
2. Wiesław Żerdziński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Zatyka

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Urszula Zomerfeld

Przewodniczący Komisji Budżetowej - Janusz Ogłaza

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - Anita Toborek

artykuł nr 2

Skład osobowy Rady Gminy Kadencji 2014-2018

1. Paweł Adamik
2. Włodzimierz Drążek
3. Dorota Fiącek
4. Ryszard Francik
5. Wiesław Jaszczyk
6. Paweł Kania
7. Krzysztof Krawczyk
8. Barbara Markowska
9. Janusz Ogłaza
10. Tomasz Osiński
11. Marek Prubant
12. Tomasz Szymański
13. Anita Toborek
14. Marcin Zomerfeld
15. Wiesław Żerdziński

Na I sesji w dniu 27 listopada 2014 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała ze swojego grona:
Przewodniczącego Rady Gminy - Marka Prubanta
2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy - Włodzimierza Drążka i Wiesława Żerdzińskiego
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pawła Kanie
Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Tomasza Osińskiego
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Krzysztofa Krawczyka
artykuł nr 3

Skład osobowy Rady Gminy Kadencji 2010-2014

1. Drążek Włodzimierz
2. Jaszczyk Wiesław
3. Kania Paweł
4. Kocik Paweł
5. Krawczyk Krzysztof
6. Kufera Zygmunt
7. Majchrzak Marek
8. Markowska Barbara
9. Młynek Józef
10. Ogłaza Janusz
11. Opiłka Barbara
12. Prubant Marek
13. Tajchman Marcin
14. Winecki Wiesław
15. Żerdziński Wiesław
Na I sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka wybrała ze swojego grona:
Przewodniczącego Rady Gminy - Marka Prubanta
2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy - Włodzimierza Drążka i Pawła Kanię
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Wiesława Żerdzińskiego
Przewodniczącego Komisji Budżetowej - Józefa Młynka
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - Krzysztofa Krawczyka
artykuł nr 4

Skład osobowy Rady Gminy

W wyborach w dniu 12 listopada 2006 r. do Rady Gminy Wręczyca Wielka
wybranych zostało 15 radnych.

Marek Prubant - Przewodniczący Rady Gminy

============================================================

- Renata Hain- Wiceprzewodnicząca Rady

- Włodzimierz Drążek - Wiceprzewodniczacy Rady

============================================================

- Robert Mańczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Tomasz Szymański

- Dorota Fiącek
- Wiesław Żerdziński - Przewodniczący Komisji Budżetowej
- Sławomir Kubat
- Renata Hain
- Marek Schulz
- Ryszard Francik - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
- Barbara Markowska
- Paweł Kania

- Andrzej Ryś
- Piotr Nowak
- Jerzy Chrząstek
- Włodzimierz Drążek