artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kadencji 2018-2023

Przewodniczący - Urszula Zomerfeld

Członkowie:

- Jakub Winecki

- do dnia 29 kwietnia 2019 r. - Artur Klorek, od dnia 30 kwietnia - Michał Hendzlik (z mocy uchwały nr VI/64/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 30.04.2019 r.)