artykuł nr 1

Rejestr interpelacji i zapytań radnych

artykuł nr 2

Wzór formularza interpelacji, zapytania

artykuł nr 3

Interpelacje i zapytania radnych

Załączniki:
Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) 126.998 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) 49.803 KB
Interpelacja w sprawie danych nt. liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, z obwodów szkół naszej gminy, uczęszczających do szkół poza gminą oraz zestawienia dotyczącego wysokości kwot przekazywanych do innych organów prowadzących z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci poza placówkami działającymi na terenie gminy 43.602 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie danych nt. liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, z obwodów szkół naszej gminy, uczęszczających do szkół poza gminą oraz zestawienia dotyczącego wysokości kwot przekazywanych do innych organów prowadzących z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci poza placówkami działającymi na terenie gminy 90.490 KB
Interpelacja w sprawie danych dot. Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 49.692 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie danych dot. Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 57.262 KB
Interpelacja w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wytyczenia drogi w Szarlejce na ulicy Borowej 506.303 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wytyczenia drogi w Szarlejce na ulicy Borowej 39.053 KB
Interpelacja w sprawie ustalenia geodezyjnego granicy działki nr 269/11 należącej do Gminy Wręczyca Wielka z działką nr 269/7 należącą do osoby fizycznej 59.598 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie ustalenia geodezyjnego granicy działki nr 269/11 należącej do Gminy Wręczyca Wielka z działką nr 269/7 należącą do osoby fizycznej 35.760 KB
Interpelacja w sprawie przedstawienia wszystkich wniosków dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grodzisko i Pierzchno, które nie doszły do skutku oraz udzielenia informacji w zakresie projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) 34.567 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie przedstawienia wszystkich wniosków dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grodzisko i Pierzchno, które nie doszły do skutku oraz udzielenia informacji w zakresie projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) 893.010 KB
Interpelacja w sprawie remontu mostu w miejscowości Wydra 617.246 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu mostu w miejscowości Wydra 39.663 KB
Interpretacja w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2047S, relacji Grodzisko-Libidza 1.545 MB
Odpowiedź na interpretację w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2047S, relacji Grodzisko-Libidza 148.722 KB
Interpelacja w sprawie przedstawienia zestawienia nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Wręczyca Wielka 38.854 KB
Odpowiedź na interpretację w sprawie przedstawienia zestawienia nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Wręczyca Wielka 163.089 KB