artykuł nr 1

Kluby Radnych w kadencji 2018-2023

Nazwa klubu:

„KLUB RADNYCH WRĘCZYCA”

Skład klubu:

  • Anita Toborek (Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej)
  • Urszula Zomerfeld (Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
  • Robert Broś (Członek Komisji Budżetowej)
  • Artur Klorek (Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Członek Komisji Budżetowej
    oraz Komisji Polityki Społecznej)
  • Piotr Wydmuch (Członek Komisji Rewizyjnej)

Przewodnicząca Klubu Radnych:

Radna Pani ANITA TOBOREK