artykuł nr 1

Kluby Radnych w kadencji 2018-2023

Nazwa klubu:

„KLUB RADNYCH WRĘCZYCA”

Skład klubu:

  • Anita Toborek (Członek Komisji Polityki Społecznej)
  • Urszula Zomerfeld (Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
  • Robert Broś (Członek Komisji Budżetowej)
  • Artur Klorek (Członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej)
  • Piotr Wydmuch (Członek Komisji Rewizyjnej)

Przewodnicząca Klubu Radnych:

Radna Pani ANITA TOBOREK