artykuł nr 1

VIII kadencja Rady Gminy 2018-2023

Załączniki:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy 86.504 KB
Postanowienie w sprawie zwołania II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 13 grudnia 2018 r. 198.477 KB
Postanowienie w sprawie zwołania III sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2018 r. 237.236 KB
Postanowienie w sprawie zwołania IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 lutego 2019 r. 53.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania V sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 marca 2019 r. 49.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 kwietnia 2019 r. 53.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 21 maja 2019 r. 198.333 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 czerwca 2019 r. 62.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 sierpnia 2019 r. 176.432 KB
Postanowienie w sprawie zwołania X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 11 września 2019 r. 89.954 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 września 2019 r. 72.855 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 października 2019 r. 177.168 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 19 listopada 2019 r. 114.243 KB
artykuł nr 2

VII kadencja Rady Gminy 2014-2018

Załączniki:
Postanowienie w sprawie zwołania I sesji w dniu 27 listopada 2014 r. 408.092 KB
Postanowienie w sprawie zwołania II sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 22 grudnia 2014 r. 39.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania III sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 6 lutego 2015 r. 32.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 lutego 2015 r. 41.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania V sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 marca 2015 r. 41.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 kwietnia 2015 r. 43.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 19 czerwca 2015 r. 48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 września 2015 r. 54.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 listopada 2015 r 56.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania X sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 grudnia 2015 r 67.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 lutego 2016 r 38.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 marca 2016 r 37.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 05 kwietnia 2016 r 33.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 kwietnia 2016 r 43.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 17 czerwca 2016 r 48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 06 lipca 2016 r 34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 sierpnia 2016 r 35.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 września 2016 r 36.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 listopada 2016 r 40.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 15 grudnia 2016 r 34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2016 r 43.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 lutego 2017 r 51.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 marca 2017 r 48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 kwietnia 2017 r 57.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 13 czerwca 2017 r 60.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 września 2017 r 64.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 listopada 2017 r 67.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2017 r 41.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 stycznia 2018 r 31.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 lutego 2018 r 48.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 marca 2018 r 48.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2018 r 58.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 czerwca 2018 r 64.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 08 sierpnia 2018 r 34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 12 września 2018 r 34.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 września 2018 r 67.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 16 października 2018 r 34.500 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 8 listopada 2018 r 35.500 KB
artykuł nr 3

VI kadencja Rady Gminy 2010-2014

Załączniki:
Zawiadomienie o zwołaniu I sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. 33.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu II sesji w dniu 6 grudnia 2010 r. 29.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu III sesji w dniu 28 grudnia 2010 r. 56.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji nadzwyczajnej w dniu 16 lutego 2011 r. 30.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu V sesji nadzwyczajnej w dniu 28 lutego 2011 r. 49.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji zwyczajnej w dniu 29 marca 2011 r. 45.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji zwyczajnej w dniu 28 kwietnia 2011 r. 57.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji zwyczajnej w dniu 28 czerwca 2011 r. 65.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji nadzwyczajnej w dniu 7 lipca 2011 r. 30.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu X sesji zwyczajnej w dniu 29 września 2011 r. 70.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji zwyczajnej w dniu 30 listopada 2011 r. 43.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji zwyczajnej w dniu 29 grudnia 2011 r. 46.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji zwyczajnej w dniu 28 luty 2012 r 47.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji zwyczajnej w dniu 29 marca 2012 r 46.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji zwyczajnej w dniu 30 kwietnia 2012 r 53.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji zwyczajnej w dniu 18 czerwca 2012 r 59.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji nadzwyczajnej w dniu 26 lipca 2012 r 33.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji zwyczajnej w dniu 27 września 2012 r 66.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji zwyczajnej w dniu 30 listopada 2012 r 42.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji zwyczajnej w dniu 28 grudnia 2012 r 54.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji zwyczajnej w dniu 19 lutego 2013 r 54.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji zwyczajnej w dniu 27 marca 2013 r 58.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji zwyczajnej w dniu 26 kwietnia 2013 r 38.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji zwyczajnej w dniu 25 czerwca 2013 r 39.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji zwyczajnej w dniu 25 września 2013 r 35.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji nadzwyczajnej w dniu 30 października 2013r 35.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji zwyczajnej w dniu 3 grudnia 2013r 36.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji zwyczajnej w dniu 27 grudnia 2013r 41.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji zwyczajnej w dniu 28 lutego 2014r 47.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji zwyczajnej w dniu 28 marca 2014r 44.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji zwyczajnej w dniu 28 kwietnia 2014r 46.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji zwyczajnej w dniu 18 czerwca 2014r 54.000 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji nadzwyczajnej w dniu 26 czerwca 2014r 32.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji nadzwyczajnej w dniu 31 lipca 2014r 26.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji zwyczajnej w dniu 29 września 2014r 63.500 KB
Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji zwyczajnej w dniu 7 listopada 2014r 61.500 KB
artykuł nr 4

Najbliższa sesja.

Załączniki:
Postanowienie w sprawie zwołania XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w dniu 05 lipca 2005 r. 47.732 KB
Postanowienie Nr XX/05 w sprawie zwołania XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 16 września 2005 20.900 KB
Postanowienie Nr XXI/05 w sprawie zwołania XXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 17 listopad 2005 22.000 KB
Postanowienie Nr XXII/05 w sprawie zwołania XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 listopad 2005 57.218 KB
Postanowienie Nr XXIII/05 w sprawie zwołania XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 grudnia 2005 62.340 KB
Postanowienie Nr XXIV/06 w sprawie zwołania XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 marca 2006 33.026 KB
Postanowienie Nr XXV/06 w sprawie zwołania XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 kwietnia 2006 79.191 KB
Postanowienie Nr XXVI/06 w sprawie zwołania XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 4 lipca 2006 31.853 KB
Postanowienie Nr XXVII/06 w sprawie zwołania XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 lipca 2006 22.000 KB
Postanowienie Nr XXVIII/06 w sprawie zwołania XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 22 września2006 95.929 KB
Postanowienie Nr XXIX/06 w sprawie zwołania XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 października 2006 55.000 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania I sesji w V kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 listopada 2006r 32.000 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania II sesji w V kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 6 grudnia 2006r 59.500 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania III sesji w V kadencji Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 grudnia 2006r 58.000 KB
Zawiadomienie w sprawie zwołania IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 lutego 2007 r 58.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania V sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 20 marca 2007 r 64.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2007r. 68.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 3 lipca 2007r. 35.000 KB
Postanowienie Nr 12/07 w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 grudnia 2007r. 83.000 KB
Postanowienie w sprawie zwołania XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w dniu 01 marca 2005 r. 53.434 KB
Postanowienie Nr VIII-07 w sprawie zwołania VIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 23.500 KB
Postanowienie Nr 9/07 w sprawie zwołania IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 72.000 KB
Postanowienie Nr 10/07 w sprawie zwołania X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 14 listopad 2007r. 22.500 KB
Postanowienie Nr 11/07 w sprawie zwołania XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 listopad 2007r. 33.000 KB
Postanowienie Nr 12/07 w sprawie zwołania XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 grudnia 2007r. 83.000 KB
Postanowienie Nr 13/08 w sprawie zwołania XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 stycznia 2008r. 23.000 KB
Postanowienie Nr 14/08 w sprawie zwołania XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 26 lutego 2008r. 33.000 KB
Postanowienie Nr 15/08 w sprawie zwołania XV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 31 marca 2008r. 33.500 KB
Postanowienie Nr 16/08 w sprawie zwołania XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 kwietnia 2008r. 32.000 KB
Postanowienie Nr 17/08 w sprawie zwołania XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 czerwca 2008r. 34.000 KB
Postanowienie Nr 18/08 w sprawie zwołania XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 11 lipca 2008r 27.500 KB
Postanowienie Nr 19/08 w sprawie zwołania XIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 12 sierpnia 2008r. 28.500 KB
Postanowienie Nr 20/08 w sprawie zwołania XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 września 2008r. 38.195 KB
Postanowienie Nr 21/08 w sprawie zwołania XXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 października 2008r. 29.500 KB
Postanowienie Nr 22/08 w sprawie zwołania XXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 19 listopada 2008r. 33.500 KB
Postanowienie Nr 23/08 w sprawie zwołania XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 listopada 2008r. 50.018 KB
Postanowienie Nr 24/08 w sprawie zwołania XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 grudnia 2008r. 52.000 KB
Postanowienie Nr 25/09 w sprawie zwołania XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 lutego 2009r. 46.500 KB
Postanowienie Nr 26/09 w sprawie zwołania XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 31 marca 2009r. 63.371 KB
Postanowienie Nr 27/09 w sprawie zwołania XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 kwietnia 2009r. 40.500 KB
Postanowienie Nr 28/09 w sprawie zwołania XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 czerwca 2009r. 67.658 KB
Postanowienie Nr 29/09 w sprawie zwołania XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 września 2009r. 75.021 KB
Postanowienie Nr 30/09 w sprawie zwołania XXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 pażdziernika 2009r. 32.000 KB
Postanowienie Nr 31/09 w sprawie zwołania XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 19 listopada 2009r 28.500 KB
Postanowienie Nr 32/09 w sprawie zwołania XXXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 listopada 2009r. 49.000 KB
Postanowienie Nr 33/09 w sprawie zwołania XXXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 grudnia 2009r. 59.500 KB
Postanowienie Nr 34/10 w sprawie zwołania XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 23 lutego 2010 r. 53.500 KB
Postanowienie Nr 35/10 w sprawie zwołania XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 30 marca 2010 r. 52.000 KB
Postanowienie Nr 36/10 w sprawie zwołania XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 kwietnia 2010 r. 38.500 KB
Postanowienie Nr 37/10 w sprawie zwołania XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 29 czerwca 2010 r. 42.500 KB
Postanowienie Nr 38/10 w sprawie zwołania XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 14 września 2010 r. 241.000 KB
Postanowienie Nr 39/10 w sprawie zwołania XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 28 września 2010 r. 51.500 KB
Postanowienie Nr 40/10 w sprawie zwołania XL sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 9 listopada 2010 r. 43.000 KB