artykuł nr 1

Wójt Gminy Wręczyca Wielka - Henryk Krawczyk