artykuł nr 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/35/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2002 r.
Załączniki:
Dokument RTF 9 KB 8.550 KB
artykuł nr 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/35/02 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2002 r.
Załączniki:
Dokument RTF 19 KB 18.758 KB
artykuł nr 3

U C H W A Ł A Nr III/35/02

z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.
Załączniki:
Dokument RTF do pobrania 24 KB 23.917 KB