artykuł nr 1

Załączniki:
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko młodszy księgowy ds księgowości podatkowej w referacie finansowym 33.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko młodszy księgowy ds księgowości budżetowej w referacie finansowym 42.000 KB
Ogłoszenie naboru na samodzielne stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków unijnych 33.500 KB
Ogłoszenie naboru na Podinspektora ds. obronności, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego w referacie spraw obywatelskich oraz obsługi informatycznej 36.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor w referacje ogólnym. 31.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko młodszy księgowy w referacie finansowym. 38.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko PODINSPEKTOR ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług. 35.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor w referacje finansowym. 34.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. działalności gospodarczej w referacie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, handlu i usług 37.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds.dróg w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług. 144.460 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej 143.608 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług. 137.181 KB
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług 201.644 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej 57.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym 47.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ksiegowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym 345.349 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej 23.464 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Poborca 49.000 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny 219.600 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w referacie ogólnym 220.043 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 78.500 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzaleznieniom 265.585 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym 87.634 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Oświaty i Wychowania 6.925 MB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 102.932 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 99.238 KB
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 112.830 KB