artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru

Załączniki:
Wyniki naboru na stanowisko Młodszego księgowego ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym 191.705 KB
Wyniki naboru na stanowisko Młodszego księgowego ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym 197.865 KB
Wyniki naboru na samodzielne stanowisko Podinspektora ds.pozyskiwania środków unijnych. 2.174 MB
Wyniki naboru na stanowisko Podinspektora ds. obronności, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego w Referacie Spraw Obywatelskich oraz obsługi informatycznej 698.056 KB
Wyniki naboru na samodzielne stanowisko Podinspektor w referacje ogólnym. 324.867 KB
Wyniki naboru na samodzielne stanowisko Młodszy księgowy w Referacie Finansowym. 91.235 KB
Wynik naboru na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług. 372.209 KB
Wynik naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie Finansowym 59.599 KB
Wynik naboru na stanowisko Podinspektor ds. działalności gospodarczej w referacie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, handlu i usług 64.743 KB
Wyniki naboru na stanowisko Podinspektor ds.dróg w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług. 41.306 KB
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej 31.320 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Gospodarki, Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług. 97.810 KB
Wyniki naboru na stanowisko Urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu i Usług 59.067 KB
Wyniki naboru na stanowisko Urzędnicze: Kierownik Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej 24.500 KB
Wyniki naboru na stanowisko Urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym 29.000 KB
Wyniki naboru na stanowisko Urzędnicze: Podinspektor ds. ksiegowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym 29.000 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej 26.000 KB
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE: POBORCA 24.500 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w urzędzie gminy Wręczyca Wielka 26.000 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 28.500 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 32.000 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 27.500 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Ogólnym 23.097 KB
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Oświaty i Wychowania w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 32.524 KB