artykuł nr 1

Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Załączniki:
Opinia budżet na 2008 r. 271.328 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem. 175.000 KB
Opinia o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonania budżetów w następnych latach. 168.000 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.454.644,04 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Wręczyca Wielka 118.000 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. 163.323 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku 217.605 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok z uzasadnieniem i materiałemi informacyjnymi 48.426 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.204.082,65 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka 42.883 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 56.001 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 95.852 KB
Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 159.711 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 136.815 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.805.568,40 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Wręczyca Wielka 59.969 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 49.181 KB
Opinia o przedłozonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 41.387 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2027 51.663 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 79.572 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku 29.818 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 67.147 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2027 74.134 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 29.797 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 45.180 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka 620.041 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 925.335 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. 1.043 MB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 41.659 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku 53.927 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 roku Gminy Wręczyca Wielka 42.813 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 42.787 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2027 43.700 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 46.643 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku 47.536 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 29.323 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 38.956 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 70.493 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 57.499 KB
Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 109.794 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku 33.126 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 52.621 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 57.077 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka 41.668 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 23.760 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wręczyca Wielka za I półrocze 2017 roku 22.269 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka 53.255 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 74.600 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 55.778 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 64.283 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku 25.657 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 28.164 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 24.221 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 26.520 KB
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 26.961 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem 24.057 KB
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 30.774 KB