artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 1.071 MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 1.649 MB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 629.000 KB
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 177.000 KB
Rb-UN Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności 212.000 KB
Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 544.500 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 1.065 MB
Rb-33 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej 283.500 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 191.500 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 191.500 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 180.000 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 190.500 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 159.500 KB
Rb-ST Sorawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 124.500 KB
Rb-27S Korekta Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 1.148 MB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 2.658 MB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 441.490 KB
Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 441.423 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 2.312 MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 1.741 MB
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 407.052 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 30 czerwiec

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2009 do dnia 31 marca