artykuł nr 1

Uchwały RIO

Załączniki:
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 370.079 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK Wręczyca 300.074 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 495.307 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 473.247 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów 504.259 KB
Opinia o możlowości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów długoterminowych na łączną kwotę 5.810.000 zł. 169.657 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 7.275.009,93 zł. 163.240 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 2.350.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych 162.965 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 4.000.000 zł. 208.081 KB
Opinia o mozliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytów w łącznej kwocie 2.301.000 zł na realizację zadań inwestycyjnch 115.132 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 120.938 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 500.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II oraz kredytu w kwocie 300.000,00 zł na termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Weglowicach 37.948 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 54.799 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w wysokości 966.00,00 zł 80.234 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającego z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 51.211 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 33,142 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Gminy Wręczyca Wielka 38.065 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł 71.012 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 931.626 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 12139,80zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Wręczyca Wielka 72.776 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł 55.909 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki w kwocie 60.000,00 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 60.838 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 1.792.512,00 zł 63.941 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 27.089 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 64.621 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.073.622,11 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy Wręczyca Wielka 30.504 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 40.352 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł 47.008 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 32.500,00zł. 106.256 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000,00 zł 106.745 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 24.818 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.039.901,61 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka 20.464 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwocie 490.000,00 zł 29.457 KB
Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Wręczyca Wielka obligacji na łączną kwotę 7.100.000,00 zł 38.512 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 46.337 KB
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.502.670,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka 19.991 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 23.396 KB
Opinia o możliwości wykupu przez Gminę Wręczyca Wielka obligacji na łączną kwotę 9.500.000,00 zł. 52.260 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 21.528 KB
Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Wręczyca Wielka pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.000.000,00 zł. 37.987 KB
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wręczyca Wielka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 59.022 KB
Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka 25.499 KB