artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 812.102 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 1.327 MB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych 243.710 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 353.388 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 271.458 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 241.819 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 205.161 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 340.317 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 96.872 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 812.243 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta nr 1 259.392 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Korekta nr 1 245.413 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Korekta nr 1 100.470 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 1 176.531 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 1.146 MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 813.096 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 30 czerwca

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2014 do dnia 31 marca