artykuł nr 1

Wyłożenie studium i planów miejscowych

Aby otworzyć Rysunek Ujednolicony należy:

1) Ściągając pliki 'RYS UJEDNOLICONY part1' – 'RYS UJEDNOLICONY part2' należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu obydwóch części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe i utworzy Katalog 'RYS UJEDNOLICONY'

RYS UJEDNOLICONY_part1.rar

RYS UJEDNOLICONY_part2.rar

Załączniki:
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 9 wyodrębnionych obszarów położonych w poszczególnych miejscowościach gminy Wręczyca Wielka 146.939 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego 9 wyodrębnionych obszarów położonych w poszczególnych miejscowościach gminy Wręczyca Wielka 287.968 KB
Mapa teren 1 6.886 MB
Mapa teren 2 4.107 MB
Mapa teren 3 2.382 MB
Mapa teren 4 4.267 MB
Mapa teren 5 4.781 MB
Mapa teren 6 2.481 MB
Mapa teren 7 4.231 MB
Mapa teren 8 4.975 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wręczyca wielka dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy wręczyca wielka 336.815 KB
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 434.899 KB
Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Szarlejka, w gminie Wręczyca Wielka 84.366 KB
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 47.657 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Szarlejka, w gminie Wręczyca Wielka 269.825 KB
Mapa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Szarlejka, w gminie Wręczyca Wielka 302.804 KB
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka 53.639 KB
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 54.642 KB
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 18.000 KB