artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 720.891 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 1.200 MB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych 146.110 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 258.702 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 171.998 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 146.754 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 110.724 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 245.838 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 100.537 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 867.160 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 1 261.769 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych - Korekta nr 1 238.771 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 718.767 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 1.200 MB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 2 172.425 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 110.512 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 3 866.154 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 3 261.367 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 3 199.584 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta nr 1 347.970 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 30 czerwca

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2015 do dnia 31 marca