artykuł nr 1

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 65.081 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka - Ujednolicona część tekstowa Studium 539.813 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka - Rysunek ujednolicony Studium 4.919 MB
Załącznik do Uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka - Uwarunkowania 4.974 MB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod drogę w Kalei 40.500 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców 35.000 KB
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 104.729 KB
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka 100.604 KB
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach 41.000 KB
Projekt uchwały w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw 919.153 KB
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 540.212 KB
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 440.950 KB