artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI-320-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXI-319-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXI-318-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI-317-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI-316-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej

artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXI-315-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro

artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXI-314-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej

artykuł nr 8

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 9

Uchwała Nr XXIV-229-17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego trzy obszary miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka

artykuł nr 10

Uchwała Nr XVIII-164-16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej

artykuł nr 11

Uchwała Nr XXXV/353/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXV/352/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXV/351/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

artykuł nr 14

Uchwała Nr XXXV/350/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 15

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka zatwierdzony uchwałą nr IX/102/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/31/11 z dnia 10 sierpnia 2011 stwierdzające nieważność części uchwały jw. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 186, poz 3484), zmieniony uchwałą nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29.09.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 5121)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka został opublikowany na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego Wojewody Ślaskiego

Pozycja dziennika
Rok: 2011
Nr Dziennika:186
Poz. 3481
Data ogł. 2011-08-24

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka do pobrania w załączeniu poniżej
(Należy otworzyć PDF o nazwie dz_186ap.pdf i odnaleźć pozycję 3481 (str.12964), dalsza część uchwały znajduję się w PDF o nazwie dz_186bp.pdf.)

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/31/11 Wojewody Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozycja dziennika

Rok: 2011
Nr Dziennika:186
Poz. 3484
Data ogł. 2011-08-24

Link do Rozstrzygnięcia

artykuł nr 16

Uchwała Nr XXIX/269/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka.