artykuł nr 1

Uchwała Nr IV-53-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Kalej (plan nr 11/18)

artykuł nr 2

Uchwała Nr IV-52-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18)

artykuł nr 3

Uchwała Nr IV-51-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18)

artykuł nr 4

Uchwała Nr IV-50-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18)

artykuł nr 5

Uchwała Nr IV-49-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18)

artykuł nr 6

Uchwała Nr IV-48-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18)

artykuł nr 7

Uchwała Nr IV-47-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kuleje i Węglowice (plan nr 3/18)

artykuł nr 8

Uchwała Nr IV-46-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18)

artykuł nr 9

Uchwała Nr IV-45-19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18)

artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXI-320-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej

artykuł nr 11

Uchwała Nr XXXI-319-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków

artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXI-318-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego

artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXI-317-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika

artykuł nr 14

Uchwała Nr XXXI-316-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej

artykuł nr 15

Uchwała Nr XXXI-315-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro

artykuł nr 16

Uchwała Nr XXXI-314-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej

artykuł nr 17

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 18

Uchwała Nr XXIV-229-17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego trzy obszary miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka

artykuł nr 19

Uchwała Nr XVIII-164-16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej

artykuł nr 20

Uchwała Nr XXXV/353/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 21

Uchwała Nr XXXV/352/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 22

Uchwała Nr XXXV/351/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

artykuł nr 23

Uchwała Nr XXXV/350/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 24

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka zatwierdzony uchwałą nr IX/102/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/31/11 z dnia 10 sierpnia 2011 stwierdzające nieważność części uchwały jw. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 186, poz 3484), zmieniony uchwałą nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29.09.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 5121)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka został opublikowany na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego Wojewody Ślaskiego

Pozycja dziennika
Rok: 2011
Nr Dziennika:186
Poz. 3481
Data ogł. 2011-08-24

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka do pobrania w załączeniu poniżej
(Należy otworzyć PDF o nazwie dz_186ap.pdf i odnaleźć pozycję 3481 (str.12964), dalsza część uchwały znajduję się w PDF o nazwie dz_186bp.pdf.)

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/31/11 Wojewody Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozycja dziennika

Rok: 2011
Nr Dziennika:186
Poz. 3484
Data ogł. 2011-08-24

Link do Rozstrzygnięcia

artykuł nr 25

Uchwała Nr XXIX/269/06 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka.