artykuł nr 1

Kontakt

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty: 

ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka 

tel./fax (034) 317 00 22 e-mail: zenonkudla@kdmnet.pl