artykuł nr 1

Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej
I piętro, pok. nr 26, tel. 34 377-84-26, w godzinach: poniedziałek: 7.15 - 15.15
wtorek: 8.00 - 16.00
środa - piątek 7.15 - 15.15

Sposób załatwienia sprawy:
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości,
  • wniosek strony.

Opłaty:

  • od odpisu skróconego i wielojęzycznego - 22,00 zł,
  • od odpisu zupełnego - 33,00 zł,
  • osoba ubiegająca się o dowód osobisty po raz pierwszy uzyskuje odpis skrócony aktu urodzenia nieodpłatnie,
  • strona może być zwolniona od uiszczenia opłaty skarbowej w sytuacjach, które wymienia ustawa o opłacie skarbowej.

Wpłata na konto Gminy Wręczyca Wielka B.S. nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001

Czas załatwienia sprawy:
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokuje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.).