artykuł nr 1

Rejestracja urodzeń

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej
I piętro, pok. nr 26, tel. 34 377-84-26, w godzinach: poniedziałek: 7.15 - 15.15
wtorek: 8.00 - 16.00
środa - piątek 7.15 - 15.15

Sposób załatwienia sprawy:
Rejestracja urodzenia w akcie urodzenia.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie urodzenia noworodka wydawane przez szpital,
 • dowody osobiste rodziców,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, jeżeli małżeństwo nie było zawarte w USC Wręczyca Wielka,
 • w przypadku, gdy matka jest panną - odpis skrócony aktu urodzenia,
 • w przypadku, gdy matka jest rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • w przypadku, gdy matka jest wdową - odpis skrócony aktu zgonu męża oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Czas załatwiania:
W dniu stawienia się.

Inne informacje istotne dla interesantów:

 • uprawnionymi do zgłoszenia urodzenia dziecka są: ojciec, matka, położna i lekarz, inne osoby winne posiadać upoważnienie,
 • w przypadku uznania dziecka przez ojca konieczna jest obecność obojga rodziców,
 • odpisów skróconych aktu małżeństwa rodziców nie należy przedkładać jeżeli akt ten jest w posiadaniu tutejszego urzędu,
 • termin zgłoszenia urodzenia dziecka do 14 dni od dnia urodzenia,
 • opłaty nie pobiera się od trzech pierwszych odpisów skróconych aktu urodzenia.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.).