artykuł nr 1

Udzielenie Ślubu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej
I piętro, pok. nr 26, tel. 34 377-84-26, w godzinach: poniedziałek: 7.15 - 15.15
wtorek: 8.00 - 16.00
środa - piątek 7.15 - 15.15

Sposób załatwienia sprawy:
Udzielenie ślubu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

  • złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przygotowuje kierownik USC na podstawie złożonych dokumentów),
  • dowody osobiste nowożeńców,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia - jeżeli nowożeńcy są urodzeni poza gminą Wręczyca Wielka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba rozwiedziona, a poprzednie małżeństwo nie było zawarte na terenie gminy Wręczyca Wielka,
  • odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa - jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba będąca wdowcem lub wdową, a zgon małżonka nie nastąpił na terenie gminy Wręczyca Wielka.

Opłaty:
Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł. Wpłata na konto Urzędu nr 54 8249 0001 2001 0000 0912 0001

Czas załatwiania:

  • formalności - w dniu stawienia się,
  • czas oczekiwania na udzielenie ślubu - miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia.

Inne informacje istotne dla interesantów:
Nowożeńcy powinni stawić się osobiście w USC.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz.2082
z późn. zm.).