artykuł nr 1

Rejestracja zgonów

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego we Wręczycy Wielkiej
I piętro, pok. nr 26, tel. 34 377-84-26, w godzinach: poniedziałek: 7.15 - 15.15
wtorek: 8.00 - 16.00
środa - piątek 7.15 - 15.15

Sposób załatwienia sprawy:
Rejestracja zgonu w akcie zgonu.

Wymagane dokumenty:

  • karta statystyczna do karty zgonu wydana przez lekarza,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • paszport osoby zmarłej,
  • dowód osobisty współmałżonka, jeżeli osoba zmarła była osobą żonatą lub zamężną.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Czas załatwiania:
W dniu stawienia się.

Inne informacje istotne dla interesantów:
Termin zgłoszenia - w ciągu 3 dni.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.).