artykuł nr 1

Struktura

Struktura organizacyjna: DYREKTOR Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty- Główny Księgowy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty- Specjalista ds. księgowych- Samodzielny referent ds. księgowych- Samodzielny referent ds. kadrowych