artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Wójta

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za rok 2002 160.352 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2003 r. 340.438 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2004 r. 662.785 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2005 r. 563.670 KB
Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji 2002-2006 Wójta Gminy - Henryka Krawczyka 604.619 KB
Oświadczenie majątkowe na początku kadencji 2006-2010 Wójta Gminy - Henryka Krawczyka 595.213 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2006 r 596.939 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2007 r 224.713 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2008 r 203.077 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2009 r 85.148 KB
Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji Wójta Gminy - Henryka Krawczyka - na dzień 12 września 2010 112.576 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 87.769 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2010 r. 82.341 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2011 r. 90.044 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2012 r. 157.300 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2013 r. 203.062 KB
Informacja dotycząca oświadczenia majątkowego złożonego Wojewodzie Śląskiemu przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2013 17.629 KB
Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji Wójta Gminy 2010 - 2014 Henryka Krawczyka 1.067 MB
Oświadczenie majątkowe na początku kadencji 2014-2018 Wójta Gminy - Henryka Krawczyka 1.323 MB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2014 r. 248.629 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2015 r. 204.578 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2016 r. 1.258 MB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Henryka Krawczyka za 2017 r. 172.794 KB
Informacja dotycząca oświadczenia majątkowego złożonego Wojewodzie Śląskiemu przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2017 22.346 KB
Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji Wójta Gminy 2014 - 2018 Henryka Krawczyka 1.277 MB
Oświadczenie majątkowe na początku kadencji 2018-2023 Wójta Gminy - Tomasza Osińskiego 237.169 KB
Korekta oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023 Wójta Gminy - Tomasza Osińskiego 184.963 KB
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Tomasza Osińskiego za 2018 r. 168.060 KB
Korekta oświadczenia majątkowe Wójta Gminy - Tomasza Osińskiego za 2018 r. 180.774 KB