artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej za 2002 rok 227.758 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2003 189.465 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2004 428.387 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2005 404.910 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2006 644.255 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2007 172.485 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2008 173.959 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2009 638.376 KB
Oświadczenie Sekretarz Gminy - Marianny Liszewskiej o zaprzestaniu prowadzenia działalnosci gospodarczej przez małżonka 76.688 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2010 185.755 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2011 67.848 KB
Oświadczenie majatkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2012 152.398 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 2012 31.123 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2013 741.344 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 2013 27.432 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2014 162.627 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 2014 19.820 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2015 181.567 KB
Marianny Liszewskiej - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 2015 116.283 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2016 121.308 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Marianny Liszewskiej - za rok 2017 658.824 KB
Oświadczenie majątkowe Marianny Liszewskiej złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę 81.332 KB
Oświadczenie majątkowe P. Magdaleny Kasprzak Sekretarz Gminy złożone w związku z przeniesieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. do pracy w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w drodze porozumienia pracodawców 123.063 KB
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Magdaleny Kasprzak - za rok 2018 124.222 KB