artykuł nr 1

Oswiadczenia majątkowe Skarbnika Gminy

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - za 2002 rok. 143.686 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - za 2003 rok. 190.426 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - za 2004 rok. 523.672 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - za 2005 rok. 482.906 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - za 2006 rok. 586.788 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska z dniem 31.01.2008 r, z powodu przejścia na emeryturę. 695.415 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Budżetu Gminy Pani Barbary Wąsik złożone w zawiązku z powołaniem z dniem 1 marca 2008r na w/w stanowisko. 237.668 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - za 2007 rok. 243.864 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Wąsik Barbary- za 2007 rok. 274.360 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Marii Błaut - za 2008 rok. 238.145 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2008 rok. 204.300 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2009 rok. 402.297 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2010 rok. 228.604 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2011 rok. 110.004 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2012 rok. 153.564 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2013 rok. 855.289 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2014 rok. 293.018 KB
Barabara Jezior - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 2014 21.124 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2015 rok. 209.922 KB
Barabara Jezior - Korekta Oświadczenia Majątkowego - za rok 2015 385.772 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2016 rok. 207.260 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2017 rok 987.271 KB
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Jezior Barbary- za 2018 rok 233.476 KB