artykuł nr 1

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018.

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska

artykuł nr 5

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017.

artykuł nr 6

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 7

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę

artykuł nr 8

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016.

artykuł nr 9

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015.

artykuł nr 10

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014.

artykuł nr 11

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013.

artykuł nr 12

Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z powołaniem na stanowisko.

artykuł nr 13

Oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji

artykuł nr 14

Oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.