artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska

artykuł nr 4

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017.

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 6

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę

artykuł nr 7

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016.

artykuł nr 8

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015.

artykuł nr 9

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014.

artykuł nr 10

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013.

artykuł nr 11

Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z powołaniem na stanowisko.

artykuł nr 12

Oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji

artykuł nr 13

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012.

artykuł nr 14

Oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

artykuł nr 15

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011.