artykuł nr 1

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017.

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązaniem umowy o pracę

artykuł nr 4

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016.

artykuł nr 5

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015.

artykuł nr 6

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014.

artykuł nr 7

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013.

artykuł nr 8

Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z powołaniem na stanowisko.

artykuł nr 9

Oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji

artykuł nr 10

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012.

artykuł nr 11

Oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

artykuł nr 12

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011.

artykuł nr 13

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2010.

artykuł nr 14

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2009.

artykuł nr 15

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z powołaniem na stanowiska.

artykuł nr 16

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska.

artykuł nr 17

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2008.

artykuł nr 18

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2007.

artykuł nr 19

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2006.

artykuł nr 20

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2005.

artykuł nr 21

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2004.

artykuł nr 22

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2003.

artykuł nr 23

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjncyh za rok 2002