artykuł nr 1

Archiwum

Załączniki:
Informacja dotycząca budowy kanalizacji-Brody Malina gm Kłobuck 31.000 KB
Informacja dotycząca budowy kanalizacji-Niwa Skrzeszów gm Kłobuck 31.000 KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczne 76.000 KB
Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego 1.462 MB
Ogłoszenie dotyczące budowy chodnika w Kłobucku 31.035 KB
Ogłoszenie dotyczące podjęcia dezycji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej PTC ERA nr 52108 zlokalizowaniej na terenie zakładu AGROMAR w miejscowości Pierzchno 22.000 KB
Ogłoszenie o podjęciu decyzji na zmiane sposobu użytkowania budynku warsztatu wielobranżowego na zakład demontażu samochodów wyeksploatowanych 142.412 KB
Ogłoszenie o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wchodzących w skład planowanej autostrady A1 17.500 KB
Ogłoszenie o wyborach do Izb Rolniczych 451.871 KB
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości mienia komunalnego wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z zarządzeniem. 39.500 KB
Podział Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze 46.000 KB
Wybory na członków do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej 22.000 KB
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Długi Kąt 35.500 KB
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Truskolasy 35.000 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Bieżeń 24.000 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Szarlejka 24.000 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Węglowice 48.000 KB
Ogłaszenie przetargu na wykonanie przebudowy i remontu drogi gminnej w miejscowości Wręczyca Wielka 24.500 KB
Ogłoszenie dotyczące termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Kalej ul. Szkolna 1 43.500 KB
Ogłoszenie dotyczące termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 20 43.500 B
Ogłoszenie o budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe w m. Borowe Gmina Wręczyca Wielka 43.500 B
Ogłoszenie o budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe w m. Borowe Gmina Wręczyca Wielka-odpowiedz na zapytania. 43.500 B
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opalowego do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty we Wręczycy Wielkiej 61.000 KB
Ogłoszenie przetargu dotyczące Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Kalej ul. Szkolna 1 205.000 KB
Ogłoszenie przetargu dotyczące Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 11we Wręczycy Wielkiej 205.000 B
Ogłoszenie przetargu dotyczącego dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 205.000 B
Ogłoszenie przetargu lokalu w Domu Nauczyciela w Truskolasach 15.500 KB
Ogłoszenie Przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Borze Zapilskim 2006 15.500 KB
Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Klepaczce 17.000 KB
Wykaz nieruchomości wystawionej do sprzedaży 12.500 KB
Zarządzenie i ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Hutce w domu nauczyciela. 38.000 KB
Zarządzenie i ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Hutce w domu nauczyciela 22.500 KB
Zarządzenie i ogłoszenie o rokowaniach na nieruchomość w miejscowości Klepaczka 17.000 KB
Zarządzenie i wykaz nieruchomości lokalowych wytypowanych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ( na rzecz najemców ) w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul. Długiej nr 3 17.000 B
Zarządzenie i wykaz nieruchomości lokalowych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w budynku mieszkalnym położonym w Hutce przy ul. Długiej nr 3 17.000 B
Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków unijnych 17.000 B