artykuł nr 1

Sprawozdania

Załączniki:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 39.000 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 57.528 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 356.608 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 107.789 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok 85.354 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2016 rok 673.375 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 188.646 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2017 rok 672.910 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 198.983 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2018 rok 263.324 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 155.940 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2019 rok 86.639 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2020 rok 252.284 KB
artykuł nr 2

Programy