artykuł nr 1

Opinia banku prowadzącego rachunek podstawowy Gminy

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny

artykuł nr 3

Aktualna uchwała budżetowa, dot. WPF i emisji obligacji, oraz uchwały pierwotne na ten rok budżetową i dot. WPF,

artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy

artykuł nr 5

Sprawozdania (na koniec 2011 i 2012 roku i ostatni dostępny kwartał 2013 roku)

Załączniki:
Rok 2011 - RB 27S 381.519 KB
Rok 2011 - RB 28S 695.159 KB
Rok 2011 - RB N 250.679 KB
Rok 2011 - RB NDS 95.148 KB
Rok 2011 - RB Z 130.326 KB
Rok 2012 - RB 27S 228.774 KB
Rok 2012 - RB 28S 394.656 KB
Rok 2012 - RB N 246.998 KB
Rok 2012 - RB NDS 61.328 KB
Rok 2012 - RB Z 75.842 KB
Rok 2013 - RB 27S 821.898 KB
Rok 2013 - RB 28S 788.094 KB
Rok 2013 - RB N 182.607 KB
Rok 2013 - RB NDS 133.222 KB
Rok 2013 - RB Z 153.493 KB
artykuł nr 6

Opinie RIO w sprawie:

artykuł nr 7

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.

Załączniki:
Informacja o akcjach i udziałach 13.773 KB
artykuł nr 8

Informacje, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 30 października 2013 r. (kwota, instytucja finansująca, data zaciągnięcia, termin spłaty, zabezpieczenie)

artykuł nr 9

Informacje o udzielonych poręczeniach (podmiot, kwota pierwotna, okres poręczenia, termin spłaty i czy nastąpiły wypłaty z tyt. poręczenia)

Załączniki:
Informacja o poręczeniach 13.924 KB
artykuł nr 10

Odpowiedzi na pytania

Załączniki:
Odpowiedz na pytania nr 1 140.534 KB
Odpowiedz na pytania nr 2 16.098 KB