artykuł nr 1

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie SEKAP

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP
(Skrytka ePUAP: /nhsj0m171w/skrytka)

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) Urząd Gminy Wręczyca Wielka udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie SEKAP i platformie ePUAP.

Jak zacząć?

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej:

• na platformie SEKAP (www.sekap.pl) poprzez zakładkę > Logowanie

• lub na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) > Zarejestruj się.

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go za pomocą:

• na platformie SEKAP bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub bezpłatnego profilu zaufanego czy bezpłatnego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP (jak uzyskać podpis CC SEKAP?)

• na platformie ePUAP bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub bezpłatnego profilu zaufanego (jak uzyskać profil zaufany?).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Urząd Gminy Wręczyca Wielka akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia z ograniczeniem ich maksymalnej wielkości do 5 MB.

Dokumenty elektroniczne można dostarczać do Urzędu Gminy poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą za pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP a także na nośnikach informatycznych typu pendrive lub CD/DVD składanych w Kancelarii Ogólnej Urzędu.