artykuł nr 1

Oświadczenia pracowników za rok 2016

artykuł nr 2

Oświadczenia pracowników za rok 2015.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 01.01.2016