artykuł nr 1

Rejestr Petycji

Załączniki:
Rejestr Petycji 317.036 KB
artykuł nr 2

Wzór Petycji

Załączniki:
Wzór Petycji 39.000 KB
artykuł nr 3

Petycje

Załączniki:
Petycja Sołectwa Bieżeń 308.167 KB
Petycja Sołectwa Wręczyca Wielka 299.049 KB
Informacja - opinia Komisji Rady Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 19.087 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Bieżeń w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 22.346 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 23.609 KB
Petycja Sołectwa Jezioro 34.121 KB
Petycja Sołectwa Nowiny 59.759 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Jezioro w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 22.671 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 22.582 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji: Rady Sołeckiej Sołectwa Bieżeń z dnia 08 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka z dnia 08 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Jezioro z dnia 15 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny z dnia 16 lutego 2016 r. 505.762 KB
Uchwała Nr XI/121/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki 351.416 KB
Petycja Sołectwa Pierzchno 502.497 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji Sołectwa Pierzchno w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pierzchno 20.929 KB
Petycja z dnia 21 kwietnia 2016 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 141.662 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 181.753 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji Sołectwa Pierzchno w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pierzchno 35.779 KB
Petycja Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej 56.615 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej w sprawie podjęcia działań do przywrócenia boiska przy Przedszkolu w Pile Pierwszej 27.364 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej w sprawie podjęcia działań do przywrócenia boiska przy Przedszkolu w Pile Pierwszej 41.285 KB
Petycja - P. Rafał Kocik 220.395 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji P. Rafała Kocik w sprawie uruchomienia linii MPK na trasie Częstochowa - Kalej - Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew 31.603 KB
Petycja - Zakup karetki pogotowia ratunkowego dla OSP Wręczyca Wielka. Rozbudowa domu strażaka we Wręczycy Wielkiej. 906.111 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji: Zakup karetki pogotowia ratunkowego dla OSP Wręczyca Wielka. Rozbudowa domu strażaka we Wręczycy Wielkiej. 422.696 KB
Petycja o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl 229.254 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl 131.354 KB
Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 229.076 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 123.192 KB
Opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie petycji dotyczącej uruchomienia linii MPK na trasie Częstochowa - Kalej - Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew 28.952 KB
Petycja z dnia 11 lutego 2017 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 243.000 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji z dnia 11 lutego 2017 r. złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 149.107 KB
Petycja Rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kalei 63.480 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji Rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kalei 40.475 KB
Petycja Właściciele nieruchomości przy ul. Jabłoniowej we Wręczycy Wielkiej - Wykonania projektu i budowa ul. Jabłoniowej z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznika z ul. Czereśniową 106.474 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Jabłoniowej dotycząca wykonania projektu i budowy drogi z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną oraz łącznika z ul. Czereśniową w miejscowości Wręczyca Wielka 59.239 KB
Petycja mieszkańców miejscowości Brzezinki z prośbą o przejazd busa 55.948 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji mieszkańców wsi Brzezinki z prośbą o przejazd busa 78.670 KB
Petycja P. Janusza Ogłaza dotycząca oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała wraz z udzieloną odpowiedzią 748.998 KB
Petycja złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 187.518 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 53.189 KB
Petycja dotyczy podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 99.375 KB
Informacja o przewidywanym terminie i przebiegu załatwienia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 58.136 KB
Petycja z dnia 13 września 2018 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 274.216 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 17.739 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 42.131 KB
Petycja z dnia 20 września 2018 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 283.044 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 162.591 KB
Sprawozdanie z realizacji petycji za 2018 rok 681.359 KB
Petycja z dnia 26 sierpnia 2019 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 50.883 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." z dnia 26 sierpnia 2019 r. 25.731 KB
Petycja mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka dotycząca oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała 13.436 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka dotyczącej oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała 145.288 KB