artykuł nr 1

Rejestr Petycji

Załączniki:
Rejestr Petycji 317.036 KB
artykuł nr 2

Wzór Petycji

Załączniki:
Wzór Petycji 39.000 KB
artykuł nr 3

Petycje

Załączniki:
Petycja Sołectwa Bieżeń 308.167 KB
Petycja Sołectwa Wręczyca Wielka 299.049 KB
Informacja - opinia Komisji Rady Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 19.087 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Bieżeń w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 22.346 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 23.609 KB
Petycja Sołectwa Jezioro 34.121 KB
Petycja Sołectwa Nowiny 59.759 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Jezioro w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 22.671 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwiania petycji Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok 22.582 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji: Rady Sołeckiej Sołectwa Bieżeń z dnia 08 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka z dnia 08 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Jezioro z dnia 15 lutego 2016 r., Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny z dnia 16 lutego 2016 r. 505.762 KB
Uchwała Nr XI/121/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki 351.416 KB
Petycja Sołectwa Pierzchno 502.497 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji Sołectwa Pierzchno w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pierzchno 20.929 KB
Petycja z dnia 21 kwietnia 2016 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 141.662 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 181.753 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji Sołectwa Pierzchno w sprawie budowy chodnika w miejscowości Pierzchno 35.779 KB
Petycja Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej 56.615 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej w sprawie podjęcia działań do przywrócenia boiska przy Przedszkolu w Pile Pierwszej 27.364 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji Mieszkańców Zamłynia i Piły Pierwszej w sprawie podjęcia działań do przywrócenia boiska przy Przedszkolu w Pile Pierwszej 41.285 KB
Petycja - P. Rafał Kocik 220.395 KB
Informacja dotycząca przewidywanego terminu załatwienia petycji P. Rafała Kocik w sprawie uruchomienia linii MPK na trasie Częstochowa - Kalej - Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew 31.603 KB
Petycja - Zakup karetki pogotowia ratunkowego dla OSP Wręczyca Wielka. Rozbudowa domu strażaka we Wręczycy Wielkiej. 906.111 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji: Zakup karetki pogotowia ratunkowego dla OSP Wręczyca Wielka. Rozbudowa domu strażaka we Wręczycy Wielkiej. 422.696 KB
Petycja o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl 229.254 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl 131.354 KB
Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 229.076 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 123.192 KB
Opinia Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie petycji dotyczącej uruchomienia linii MPK na trasie Częstochowa - Kalej - Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew 28.952 KB
Petycja z dnia 11 lutego 2017 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 243.000 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji z dnia 11 lutego 2017 r. złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 149.107 KB
Petycja Rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kalei 63.480 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji Rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kalei 40.475 KB
Petycja Właściciele nieruchomości przy ul. Jabłoniowej we Wręczycy Wielkiej - Wykonania projektu i budowa ul. Jabłoniowej z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznika z ul. Czereśniową 106.474 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Jabłoniowej dotycząca wykonania projektu i budowy drogi z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną oraz łącznika z ul. Czereśniową w miejscowości Wręczyca Wielka 59.239 KB
Petycja mieszkańców miejscowości Brzezinki z prośbą o przejazd busa 55.948 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia Petycji mieszkańców wsi Brzezinki z prośbą o przejazd busa 78.670 KB
Petycja P. Janusza Ogłaza dotycząca oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała wraz z udzieloną odpowiedzią 748.998 KB
Petycja złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o. 187.518 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 53.189 KB
Petycja dotyczy podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 99.375 KB
Informacja o przewidywanym terminie i przebiegu załatwienia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 58.136 KB
Petycja z dnia 13 września 2018 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 274.216 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 17.739 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie rozpoznania lokalizacji miejsc, na których występują zjawiska szkód górniczych w obszarze Gminy Wręczyca Wielka... 42.131 KB
Petycja z dnia 20 września 2018 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 283.044 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." 162.591 KB
Sprawozdanie z realizacji petycji za 2018 rok 681.359 KB
Petycja z dnia 26 sierpnia 2019 złożona przez Szulc-Efekt sp. o. o 50.883 KB
Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji złożonej przez "Szulc-Efekt sp. o. o." z dnia 26 sierpnia 2019 r. 25.731 KB