artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny

Załączniki:
Pakiet informacyjny 921.314 KB
Zaproszenie 1.961 MB
artykuł nr 2

Uchwała o emisji obligacji

Załączniki:
Uchwała o emisji obligacji 92.989 KB
artykuł nr 3

Aktualna uchwała budżetowa i WPF, oraz pierwotne na rok 2017

artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

artykuł nr 5

Sprawozdania budżetowe 2014

Załączniki:
Rb-27 S 660.526 KB
Rb-28 S 1.146 MB
Rb-N 259.392 KB
Rb-NDS 176.531 KB
Rb-Z 100.478 KB
artykuł nr 6

Sprawozdania budżetowe 2015

Załączniki:
Rb-27 S 719.051 KB
Rb-28 S 1.200 MB
Rb-N 258.887 KB
Rb-NDS 172.150 KB
Rb-Z 100.520 KB
artykuł nr 7

Sprawozdania budżetowe 2016

Załączniki:
Rb-27 S 723.581 KB
Rb-28 S 1.188 MB
Rb-N 257.667 KB
Rb-NDS 172.867 KB
Rb-Z 100.303 KB
artykuł nr 8

Opinie RIO

artykuł nr 9

Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach

Załączniki:
Akcje, udziały 87.315 KB
artykuł nr 10

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

Załączniki:
Kredyty i pożyczki 198.302 KB
artykuł nr 11

Informacja o udzielonych poręczeniach

Załączniki:
Poręczenia 90.999 KB
artykuł nr 12

Odpowiedzi na pytania

Załączniki:
Odpowiedz na pytania nr 1 56.916 KB
Odpowiedz na pytania nr 2 78.171 KB