artykuł nr 1

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z pakietem informacyjnym

Załączniki:
Pakiet informacyjny 217.019 KB
Zaproszenie 332.159 KB
artykuł nr 2

Uchwała o emisji obligacji

Załączniki:
Uchwała o emisji obligacji 85.304 KB
artykuł nr 3

Aktualna uchwała budżetowa i dotycząca WPF, oraz uchwały pierwotne na rok 2018 budżetowa i dotycząca WPF

artykuł nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki

artykuł nr 5

Sprawozdania budżetowe

Załączniki:
RB-27S (Rok 2015) 719.051 KB
RB-28S (Rok 2015) 1.200 MB
RB-N (Rok 2015) 258.887 KB
RB-NDS (Rok 2015) 172.150 KB
RB-Z (Rok 2015) 100.538 KB
RB-27S (Rok 2016) 723.581 KB
RB-28S (Rok 2016) 1.188 MB
RB-N (Rok 2016) 258.378 KB
RB-NDS (Rok 2016) 172.867 KB
RB-Z (Rok 2016) 100.139 KB
RB-27S (Rok 2017) 768.453 KB
RB-28S (Rok 2017) 1.218 MB
RB-N (Rok 2017) 259.612 KB
RB-NDS (Rok 2017) 171.960 KB
RB-Z (Rok 2017) 99.970 KB
artykuł nr 6

Opinie RIO

artykuł nr 7

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach

artykuł nr 8

Informacja, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 31 grudnia 2017 r

artykuł nr 9

Informacja o udzielonych poręczeniach

Załączniki:
Informacja o udzielonych poręczeniach 12.024 KB
artykuł nr 10

Odpowiedzi na pytania