artykuł nr 1

Kontakt GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

WRĘCZYCA WIELKA

Typ instytucji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Województwo śląskie
Powiat kłobucki
Kod 42-130
Miejscowość WRĘCZYCA WIELKA,
ul. Sienkiewicza 1
Kontakt

telefon: (034) 319-24-66
(034) 317-03-31
fax: (034) 319-24-66

e-mail: gops@gopswreczycawielka.pl lub gopswreczycaw@kdmnet.pl

www: www.gopswreczycawielka.pl

Dyrektor mgr Janina Kluba

tel. (34) 319 24 66

e-mail: dyrektor@gopswreczycawielka.pl

Główna Księgowa
Urszula Grzybowska

tel. (34) 319 24 66

e-mail: ksiegowosc@gopswreczycawielka.pl

Kancelaria Ewa Olszewska

tel. (34) 319 24 66

e-mail: kancelaria@gopswreczycawielka.pl

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

mgr Beata Derda
tel. (34) 319 24 66
e-mail: pomoc@gopswreczycawielka.pl

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

mgr inż. Małgorzata Brodziak
tel. (34) 317 03 31
e-mail: swiadczenia@gopswreczycawielka.pl

Administrator GOPS

mgr Piotr Wydmuch
tel. (34) 319 24 66
e-mail: administrator@gopswreczycawielka.pl

Konto Bankowe GOPS we Wręczcy Wielkiej

Bank Spółdzielczy Wręczyca Wielka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie e-usług publicznych – konto jest bezpłatne