artykuł nr 1

Kierownictwo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ we Wręczycy Wielkiej
=============================================

- DYREKTOR - mgr Janina KLUBA

- Główna Księgowa - Urszula GRZYBOWSKA