artykuł nr 1

Dostarczanie groszku energetycznego do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

Załączniki:
Ogłoszenie 42.000 KB
SIWZ 187.000 KB
Informacja o wyborze oferty 62.500 KB
artykuł nr 2

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 3

Zaciągnięcie kredytu na okres do 4 lat w wysokości 200 000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Odwodnienie ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka."

Załączniki:
Ogłoszenie 35.000 KB
SIWZ 159.500 KB
Wyjaśnienia do SIWZ 28.000 KB
Informacja o wyborze oferty 43.500 KB
artykuł nr 4

Zaciągnięcie kredytu na okres do 4 lat w wysokości 200 000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka".

Załączniki:
Ogłoszenie 34.500 KB
SIWZ 159.000 KB
Wyjaśnienia do SIWZ 27.500 KB
Informacja o wyborze oferty 43.000 KB
artykuł nr 5

Zaciągnięcie kredytu na okres do 4 lat w wysokości 135 000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Truskolasy".

Załączniki:
Ogłoszenie 35.000 KB
SIWZ 178.500 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.000 KB
Wyjaśnienia do SIWZ 27.500 KB
Informacja o wyborze oferty 42.500 KB
artykuł nr 6

Zaciągnięcie kredytu na okres do 4 lat w wysokości 535 000,00 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych

Załączniki:
Ogłoszenie 7.699 KB
SIWZ 173.000 KB
Zmiana do SIWZ 57.000 KB
Wyjaśnienia do SIWZ 1.125 MB
Unieważnienie postępowania 32.000 KB
artykuł nr 7

Odwodnienie ulicy Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w msc. Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 40.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 212.000 KB
Specyfikacja Techniczna 1.345 MB
Przedmiar robót (Plik w formacie RAR) 169.646 KB
Projekt budowlany - cz. opisowa (Plik w formacie RAR) 1.997 MB
Projekt budowlany - rysunki cz.1 (Plik w formacie RAR) 1.708 MB
Projekt budowlany - rysunki cz.2 (Plik w formacie RAR) 1.803 MB
Projekt budowlany - rysunki cz.3 (Plik w formacie RAR) 1.385 MB
Projekt budowlany - rysunki cz.4 (Plik w formacie RAR) 305.062 KB
Projekt budowlany - rysunki cz.5 (Plik w formacie RAR) 980.828 KB
Organizacja ruchu na czas budowy cz.1 (Plik w formacie RAR) 1.699 MB
Organizacja ruchu na czas budowy cz.2 (Plik w formacie RAR) 2.034 MB
Organizacja ruchu na czas budowy cz.3 (Plik w formacie RAR) 2.166 MB
Organizacja ruchu na czas budowy cz.4 (Plik w formacie RAR) 1.246 MB
Organizacja ruchu na czas budowy cz.5 (Plik w formacie RAR) 1.321 MB
Projekty wykonawcze - Opis - ul. Sienkiewicza (Plik w formacie RAR) 518.398 KB
Projekty wykonawcze - Kanalizacja - Rysunki - ul. Sienkiewicza cz.1 (Plik RAR) 1.380 MB
Projekty wykonawcze - Kanalizacja - Rysunki - ul. Sienkiewicza cz.2 (Plik RAR) 1.783 MB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Sienkiewicza cz.1 (Plik w formacie RAR) 1.920 MB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Sienkiewicza cz.2 (Plik w formacie RAR) 1.385 MB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Sienkiewicza cz.3 (Plik w formacie RAR) 1.341 MB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Sienkiewicza cz.4 (Plik w formacie RAR) 1.519 MB
Projekty wykonawcze - Opis - ul. Prusa,Konopnickiej (Plik w formacie RAR) 514.418 KB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Prusa,Konopnickiej cz.1 (Plik RAR) 1.768 MB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Prusa,Konopnickiej cz.2 (Plik RAR) 1.840 MB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Prusa,Konopnickiej cz.3 (Plik RAR) 1.448 MB
Projekty wykonawcze - Kanalizacja - Rysunki - ul Prusa,Konopnickiej (Plik RAR) 2.016 MB
Projekty wykonawcze - Opis - ul. Sportowa (Plik RAR) 498.772 KB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Sportowa cz.1 (Plik RAR) 1.639 MB
Projekty wykonawcze - Drogi - Rysunki - ul. Sportowa cz.1 (Plik RAR) 1.732 MB
Projekty wykonawcze - Kanalizacja - Rysunki - ul. Sportowa (Plik RAR) 1.610 MB
Wyjaśnienia siwz odwodnienie ul. Sienkiewicza 31.000 KB
Zad I - uzupełnienia przedmiarów do kanalizacji 51.034 KB
Zad II - uzupełnienia przedmiarów do kanalizacji 24.038 KB
Zad III - uzupełnienie przedmiarów do kanalizacji 39.182 KB
ZMIANA SIWZ ODWODNIENIE UL. SIENKIEWICZA 22.500 KB
KANALIZACJA ZAD. I KNR - UZUPEŁNIENIE 53.174 KB
KANALIZACJA ZAD. II KNR - UZUPEŁNIENIE 41.748 KB
KANALIZACJA ZAD. III KNR - UZUPEŁNIENIE 40.785 KB
Wyjaśnienia do SIWZ w związku z zapytaniem 42.000 KB
Wybór oferty 41.500 KB
Zawiadomienie o wniesieniu protestu 55.200 KB
artykuł nr 8

Ubezpieczenie mienia Zamawiającego

artykuł nr 9

Remont drogi gminnej ulicy bez nazwy oznaczonej w ewidencji nr 153 w msc. Węglowice

artykuł nr 10

Budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalngo na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 11

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu na okres do 5 lat w wysokości 250 000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych

artykuł nr 12

Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w msc. Kalej

artykuł nr 13

Wręczyca Wielka: Remont drogi gminnej ulicy Kolejowej o nawierzchni żużlowej w msc Wręczyca Wielka od skrzyżowania z drogą powiatową S2063 ulicą Podgaj do skrzyżowania z terenem kolejowym oraz drogi gminnej ulicy Spokojnej o nawierzchni tłuczniowej w msc Kuleje od skrzyżowania z drogą powiatową S2055 do terenów Nadleśnictwa Kłobuck

artykuł nr 14

Remont drogi gminnej ulicy bez nazwy oznaczonej w ewidencji nr 163 o nawierzchni żużlowej w msc. Truskolasy

artykuł nr 15

Remont drogi gminnej ulicy bez nazwy oznaczonej w ewidencji nr 1083 o nawierzchni żużlowej w msc. Truskolasy

artykuł nr 16

PRZETARG OGRANICZONY: Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej - etap I

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 15.09.2009 r
Załączniki:
Ogłoszenie 23.808 KB
Informacja o wyborze oferty 265.500 KB
artykuł nr 17

Zaciągnięcie kredytu na okres do 5 lat w wysokości 359.000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Truskolasach

artykuł nr 18

Wymiana kotłów c.o. na opał stały w bloku awaryjnym

UWAGA

Zmiana terminu składania ofert na dzień 24.09.2009 r. godz. 10.00.

artykuł nr 19

Zaciągnięcie kredytu na okres do 5 lat w wysokości 1000.000,00 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie remontów i modernizacji dróg gminnych

artykuł nr 20

Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Długi Kąt oraz w msc. Wręczyca Wielka

artykuł nr 21

Budowa linii napowietrznej do zasilania oświetlenia ulicznego

artykuł nr 22

Zaciągnięcie kredytu na okres do 4 lat w wysokości 200.000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła, Zamłynie, Bór Zapilski

artykuł nr 23

Zaciągnięcie kredytu na okres do 5 lat w wysokości 420.000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei

artykuł nr 24

Zaciągnięcie kredytu na okres do 5 lat w wysokości 400.000,00 złotych na finansowanie zadania inwestycyjnego Remont budynku zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach

artykuł nr 25

PRZETARG OGRANICZONY: Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej - etap I

artykuł nr 26

Zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka

artykuł nr 27

Karosacja samochodu pożarniczego Star 244 dla OSP Grodzisko

artykuł nr 28

Termomodernizacja budynku zespołu Szkół w Truskolasach.

W celu otwarcia plików w formacie RAR należy rozpakować je programem WINRAR

POBIERZ WinRar

artykuł nr 29

Dostosowanie budynku Przedszkola w Truskolasach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie budynku Przedszkola w Truskolasach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Kod CPV: 45.31.12.00-2, 45.31.60.00-5, 45.33.22.00-5, 45.34.31.00-4

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05 czerwca 2009 roku, godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka.

W celu otwarcia plików w formacie RAR należy rozpakować je programem WINRAR

POBIERZ WinRar

artykuł nr 30

Remont budynku zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach

Przedmiot zamówienia obejmuje remont budynku zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach

Kod CPV: 45311200-2, 45332400-7, 45330000-9, 45315000-8, 45331000-6, 45421100-5, 45421146-9, 45431000-7, 45442100-8

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2009 godzina 10.00; miejsce – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka.

W celu otwarcia plików w formacie RAR należy rozpakować je programem WINRAR

POBIERZ WinRar

artykuł nr 31

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Zamłynie, Piła Pierwsza, część Piły Drugiej ul. Jesiennej oraz Bór Zapilski

artykuł nr 32

Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w msc. Bieżeń ul. Kostrzyna

artykuł nr 33

Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w msc. Piła Druga ul. Sportowa

artykuł nr 34

Wymiana wodomierzy głównych w gminie Wręczyca Wielka

artykuł nr 35

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Wręczyca Wielka

Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.

Kod CPV: 45.23.31.42-6.

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 51075 - 2009

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 2.

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.

artykuł nr 36

Budowa budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei

Kod CPV: 45.21.50.00-7

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Węczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,(sektetariat Urzędu pok. nr 2).

Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu UZP pod nr 37082 - 2009

Treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu.

W celu otwarcia plików w formacie RAR należy rozpakować je programem WINRAR

POBIERZ WinRar

artykuł nr 37

Dostarczanie groszku energetycznego do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie w 2009roku do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 180 ton węgla kamiennego w stanie suchym asortymentu groszek energetyczny. Ilość dostawy może ulec zmianie.

Oferty należy składać do dnia 14.01.2009 roku do godziny 10.00 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty we Wręczycy Wielkiej ul. Szkolna 11; 42-130 Wręczyca Wielka

artykuł nr 38

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie w 2009 roku oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych w szkołach na terenie Gminy Wręczyca Wielka wg zapotrzebowania, transportem wykonawcy, w ilości ogólnej 140.000 litrów.

Oferty należy składać do dnia 14.01.2009 roku do godziny 9.00 w gabinecie Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty we Wręczycy Wielkiej ul. Szkolna 11; 42-130 Wręczyca Wielka