artykuł nr 1

Dostawy energii elektrycznej

Załączniki:
Ogłoszenie 24.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 409.021 KB
Zmiana do SIWZ 50.500 KB
Wybór oferty 14.500 KB
artykuł nr 2

Dostarczanie groszku energetycznego do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

Załączniki:
Ogłoszenie 43.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 185.000 KB
Wybór oferty 58.000 KB
artykuł nr 3

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 4

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 246 000,00 złotych na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa

Załączniki:
Ogłoszenie 35.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 173.500 KB
Wybór oferty 17.930 KB
artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC w msc. Wręczyca Wielka przy ulicy Gruszowej wraz przyłączami

Z powodu dużego rozmiaru plik projektu został podzielony na trzy mniejsze pliki oznaczone kolejno part1, part2 i part3. Aby rozpakować ten plik należy jego trzy części ściągnąć ze strony i umieścić w jednym katalogu, po czym rozpakować pierwszą z części (program kompresujący dołączy automatycznie następne części)
Jeżeli program nie rozpozna kolejnych plików do rozpakowania należy mu je wskazać.
Kolejność plików do rozpakowania:
1)201109190835468icyg3g56g4p.rar
2) 20110919083903sjlanll0mpe9.rar
3) 201109190839540ad8mzar2tj1.rar
artykuł nr 6

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 215 000,00 złotych na budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj

artykuł nr 7

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 25 000,00 złotych na budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona

artykuł nr 8

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 31 000,00 złotych na budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa

artykuł nr 9

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 000,00 złotych na budowę wodociągu w miejscowości Szarlejka ul. Borowa

artykuł nr 10

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 23 000,00 złotych na budowę wodociągu w miejscowości Pierzchno

artykuł nr 11

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 29 000,00 złotych na budowę wodociągu w miejscowości Hutka ul. Kłobucka

artykuł nr 12

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 35 000,00 złotych na budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sosnowa (boczna ul. Sportowej)

artykuł nr 13

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi200/5,9 m o długości 450,5 m w m. Wręczyca Wielka przy ul. Podgaj Gm. Wręczyca Wielka wraz z przyłączami

Z powodu dużego rozmiaru plik projektu kanalizacji został podzielony na trzy mniejsze pliki oznaczone kolejno part1, part2 i part3. Aby rozpakować ten plik należy jego trzy części ściągnąć ze strony i umieścić w jednym katalogu, po czym rozpakować pierwszą z części (program kompresujący dołączy automatycznie następne części)
Jeżeli program nie rozpozna kolejnych plików do rozpakowania należy mu je wskazać.
Kolejność plików do rozpakowania:
1) 20110812115453y03pcavxa8l8.rar
2) 20110812115638ep69r4t41d9j.rar
3) 20110812115815gxley1tuatq4.rar
artykuł nr 14

Budowa i przebudowa linii napowietrznej NN oświetlenia ulicznego w msc. : Kuleje ulica Bukowa, Wręczyca Wielka ul. Miodowa, Wręczyca Wielka ul. Gruszowa.

artykuł nr 15

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 620 000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu gminy Wręczyca Wielka.

artykuł nr 16

Rozbudowa sieci wodociągowych w msc. Szarlejka, Pierzchno, Wręczyca Wielka, Borowe, Truskolasy, Hutka.

artykuł nr 17

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 620 000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 18

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 150 000,00 złotych na uzbrojenie działek w Grodzisku - Budowa wodociągu - Gmina Wręczyca Wielka.

artykuł nr 19

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 300 000,00 złotych na remont oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej.

artykuł nr 20

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 620 000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 21

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 250 000,00 złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II.

artykuł nr 22

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 750 000,00 złotych na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła - Zamłynie - Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza.

artykuł nr 23

Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 24

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 350 000,00 złotych na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kalej.

artykuł nr 25

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 998 817,00 złotych na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck

artykuł nr 26

Dowożenie uczniów z Brzezinek, Kulej, Piły Drugiej, Piły Pierwszej, Zamłynia, Klepaczki, Golcy i Hutki do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Załączniki:
Ogłoszenie 42.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 212.500 KB
Wybór oferty 32.000 KB
artykuł nr 27

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 998 817,00 złotych na udzielenie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S- 2065S- 2064S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Puszczew w gminie Wręczyca Wielka, Powiat Kłobuck.

artykuł nr 28

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 350 000.00 zł nie znajdującego pokrycia w dochodach budżetu gminy z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kalej

artykuł nr 29

Uzbrojenie działek w Grodzisku-Budowa wodociągu-Gmina Wręczyca Wielka

artykuł nr 30

Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP w Węglowicach z siedzibą w Puszczewie

Zamawiający:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Węglowicach
z siedzibą w Puszczewie

artykuł nr 31

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 100 000,00 złotych na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych

artykuł nr 32

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 950 000.00 zł nie znajdującego pokrycia w dochodach budżetu gminy z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej we Wręczycy Wielkiej.

artykuł nr 33

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 34

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kalej

artykuł nr 35

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralnobitumicznymi

artykuł nr 36

Zaciągnięcie kredytu w wysokości 300 000,00 złotych na finansowanie zadania własnego gminy tj. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką.

artykuł nr 37

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka