artykuł nr 1

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 43.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 215.000 KB
Wybór oferty 53.500 KB
artykuł nr 2

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 3

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 4

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 5

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 6

Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II w wysokości 500.000,00 zł

artykuł nr 7

Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Węglowicach w wysokości 300.000,00 zł

artykuł nr 8

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000,00 złotych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2012 roku

artykuł nr 9

Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Truskolasy

artykuł nr 10

Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Wręczyca Wielka

Aby otworzyć część Projektową zamówienia należy:

1) Ściągając pliki Projekt_part1 – Projekt_part6 należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu wszystkich sześciu części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe i utworzy Katalog 'Projekt_part1'

4) Katalog 'Projekt_part1' zawiera całą dokumentację projektową

Pliki do ściągnięcia:

Projekt_part1

Projekt_part2

Projekt_part3

Projekt_part4

Projekt_part5

Projekt_part6

artykuł nr 11

Dowożenie uczniów z Brzezinek, Kulej, Piły Drugiej, Piły Pierwszej, Zamłynia, Klepaczki, Golcy i Hutki do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Załączniki:
Ogłoszenie 40.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 211.500 KB
Wybór oferty 28.000 KB
artykuł nr 12

Termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku Zespołu Szkół w Węglowicach - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic, ocieplenie ścian piwnic, dren opaskowy

artykuł nr 13

Wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół w Truskolasach Szkoła Podstawowa

artykuł nr 14

Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym "Olimpia" Truskolasy


artykuł nr 15

Zakup wyposażania do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 16

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Grodzisko

artykuł nr 17

Zakup wraz z dostawą materiałów pomocowych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu Mogę być lepszy

artykuł nr 18

Prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu Mogę być lepszy

Załączniki:
Ogłoszenie 42.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 451.000 KB
Wybór oferty 109.000 KB
artykuł nr 19

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 38.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 194.000 KB
Przedmiar robót 1.414 MB
Wybór oferty 65.636 KB