artykuł nr 1

Zakup i sukcesywna dostawa węgla opałowego oraz groszku energetycznego do budynków należących do Gminy Wręczyca Wielka w roku 2014

artykuł nr 2

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 43.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 215.500 KB
Wybór oferty 53.000 KB
artykuł nr 3

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 4

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 5

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej w 2014 roku

artykuł nr 6

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

artykuł nr 7

Budowa sieci wodociągowych wraz z przełączeniem istniejących odbiorców do budowanej sieci w ciągu drogi wojewódzkiej DW492 ulicy Mickiewicza w msc. Wręczyca Wielka

obrazek
artykuł nr 8

Zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 966 000,00 zł

artykuł nr 9

Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja w miejscowości Wręczyca Wielka

Aby otworzyć część Projektową zamówienia należy:

1) Ściągając pliki Projekt kanalizacji_part1 – Projekt kanalizacja_part7 należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu wszystkich sześciu części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe i utworzy Katalog 'Projekt kanalizacja_part1'

4) Katalog 'Projekt kanalizacja_part1' zawiera całą dokumentację projektową

5) Ściągnięty pliki należy nazwać kolejno(zmienić nazwę) zgodnie z kolejnością zamieszczoną na stronie: Projekt kanalizacji_part1 do Projekt kanalizacji_part7

6) Należy w ten sam sposób postępować w przypadku "Projekt droga wojewódzka"

Przedmiar robót cz.1
Przedmiar robót cz.1 (Plik w formacie ATH)
Przedmiar robót cz.2
Przedmiar robót cz.2 (Plik w formacie ATH)
Specyfikacja techniczna (Plik w formacie ZIP)
Projekt kanalizacji_part1
Projekt kanalizacji_part2
Projekt kanalizacji_part3
Projekt kanalizacji_part4
Projekt kanalizacji_part5
Projekt kanalizacji_part6
Projekt kanalizacji_part7
Projekt droga wojewódzka_part1
Projekt droga wojewódzka_part2
Projekt droga wojewódzka_part3
Projekt droga wojewódzka_part4
Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

artykuł nr 10

Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja w miejscowości Wręczyca Wielka

Aby otworzyć część Projektową zamówienia należy:

1) Ściągając pliki Projekt kanalizacji_part1 – Projekt kanalizacja_part7 należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu wszystkich sześciu części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe i utworzy Katalog 'Projekt kanalizacja_part1'

4) Katalog 'Projekt kanalizacja_part1' zawiera całą dokumentację projektową

5) Ściągnięty pliki należy nazwać kolejno(zmienić nazwę) zgodnie z kolejnością zamieszczoną na stronie: Projekt kanalizacji_part1 do Projekt kanalizacji_part7

6) Należy w ten sam sposób postępować w przypadku "Projekt droga wojewódzka"

Przedmiar robót cz.1
Przedmiar robót cz.1 (Plik w formacie ATH)
Przedmiar robót cz.2
Przedmiar robót cz.2 (Plik w formacie ATH)
Specyfikacja techniczna (Plik w formacie ZIP)
Projekt kanalizacji_part1
Projekt kanalizacji_part2
Projekt kanalizacji_part3
Projekt kanalizacji_part4
Projekt kanalizacji_part5
Projekt kanalizacji_part6
Projekt kanalizacji_part7
Projekt droga wojewódzka_part1
Projekt droga wojewódzka_part2
Projekt droga wojewódzka_part3
Projekt droga wojewódzka_part4
Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

artykuł nr 11

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 500 000,00 złotych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2013 roku

artykuł nr 12

Budowa wylotu kanału kanalizacji deszczowej drogi gminnej od ul. Strażackiej przez ul. 3-go Maja w miejscowości Wręczyca Wielka

Aby otworzyć część Projektową zamówienia należy:

1) Ściągając pliki Projekt kanalizacji_part1 – Projekt kanalizacja_part7 należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu wszystkich sześciu części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe i utworzy Katalog 'Projekt kanalizacja_part1'

4) Katalog 'Projekt kanalizacja_part1' zawiera całą dokumentację projektową

5) Ściągnięty pliki należy nazwać kolejno(zmienić nazwę) zgodnie z kolejnością zamieszczoną na stronie: Projekt kanalizacji_part1 do Projekt kanalizacji_part7

6) Należy w ten sam sposób postępować w przypadku "Projekt droga wojewódzka"

artykuł nr 13

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei - Etap II

artykuł nr 14

Unieszkodliwienie azbestu z budynków z terenu Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 15

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi

artykuł nr 16

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 17

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 400 000,00 złotych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2013 roku

artykuł nr 18

Unieszkodliwienie azbestu z budynków z terenu Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 19

Remonty dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych

artykuł nr 20

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 600 000,00 złotych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2013 roku.

artykuł nr 21

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 22

Dostarczanie groszku energetycznego do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach