artykuł nr 1

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 2

Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Wręczyca Wielka w ciągu ulicy Słonecznej i Spokojnej

artykuł nr 3

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 4

Budowa wodociągu w miejscowości Puszczew - Jezioro

artykuł nr 5

Budowa wodociągu w miejscowości Borowe, ul. Wczasowa

artykuł nr 6

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 7

Budowa wodociągu w miejscowości Kalej, ul. Brzozowa

Aby otworzyć część Projektową zamówienia należy:

1) Ściągając pliki 'Projekt part1' – 'Projekt part7' należy zapisać je w tym samym folderze

2) Po zapisaniu wszystkich siedmiu części należy je rozpakować programem 'WinRar'

3) Rozpakowanie polega na otwarciu tylko pierwszego pliku i rozpakowaniu, program pakujący scali wszystkie pozostałe i utworzy Katalog 'PROJEKT'

Projekt part1 (Plik w fromacie RAR)

Projekt part2 (Plik w formacie RAR)

Projekt part3 (Plik w formacie RAR)

Projekt part4 (Plik w formacie RAR)

Projekt part5 (Plik w formacie RAR)

Projekt part6 (Plik w formacie RAR)

Projekt part7 (Plik w formacie RAR)

artykuł nr 8

Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola w Węglowicach

artykuł nr 9

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 10

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi

artykuł nr 11

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej oraz odtworzenie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodociągowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 285.186 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 185.500 KB
Przedmiar Robót 534.330 KB
Wybór oferty 75.438 KB
artykuł nr 12

Dostarczanie groszku energetycznego do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

Załączniki:
Ogłoszenie 43.000 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 198.000 KB
Wybór oferty 66.000 KB