artykuł nr 1

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 935 000,00 zł.

Załączniki:
Ogłoszenie 295.869 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 415.546 KB
Wybór oferty 35.738 KB
artykuł nr 2

Wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 3

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 4

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 191.021 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 506.500 KB
Wyjaśnienia do SIWZ 883.049 KB
Wybór oferty 37.904 KB
artykuł nr 5

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 6

Remont basenu odkrytego w Zespole Szkół w Węglowicach

artykuł nr 7

Dowożenie uczniów z Brzezinek, Kulej, Piły Drugiej, Piły Pierwszej, Zamłynia, Klepaczki, Golcy i Hutki do Zespołu Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Załączniki:
Ogłoszenie 41.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 158.500 KB
Wybór oferty 54.884 KB
artykuł nr 8

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Konwaliowa

artykuł nr 9

Remont basenu odkrytego w Zespole Szkół w Węglowicach

artykuł nr 10

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Truskolasy w ciągu ulic Bursztynowej, Jaśminowej i Akacjowej

artykuł nr 11

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalej, ul. Dworska

artykuł nr 12

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego przy ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka

artykuł nr 13

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 46.500 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 182.000 KB
Wybór oferty 1.076 MB