artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

artykuł nr 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego za zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 - prowadzone w trybie zapytania o cenę

Załączniki:
Infromacja z otwarcia ofert 65.735 KB
Wybór oferty 67.771 KB
artykuł nr 3

Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

artykuł nr 4

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu "Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej"

artykuł nr 5

Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

artykuł nr 6

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu "Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej"

artykuł nr 7

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu "Rozbudowa przedszkola w Węglowicach"

artykuł nr 8

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 9

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wręczyca Wielka.

artykuł nr 10

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 11

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu "Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej"

artykuł nr 12

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach Projektu "Rozbudowa przedszkola w Węglowicach"

artykuł nr 13

Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

artykuł nr 14

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalej ul. Irysowa, ul. Narcyzowa, ul. Liliowa, ul. Kalinowa z wykonaniem przebudowy drogi gminnej łączącej ul. Narcyzową z ul. Główną - etap I

artykuł nr 15

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Załączniki:
Ogłoszenie 146.481 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 243.500 KB
Zawiadomienie 1.164 MB
Wybór oferty 105.624 KB
artykuł nr 16

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach

artykuł nr 17

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kalej

artykuł nr 18

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Czereśniowa

artykuł nr 19

Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa przedszkola w Węglowicach"

artykuł nr 20

Usunięcie awarii wodociągowych i wymiana przyłączy wodociągowych na terenie gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 21

Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, dla zadania pn.: "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

artykuł nr 22

Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego, dla zadania pn.: "Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej"

artykuł nr 23

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka