artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

artykuł nr 2

Dostawy energii elektrycznej

artykuł nr 3

Przebudowa i rozbudowa boiska w Truskolasach

artykuł nr 4

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach

artykuł nr 5

Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka w sezonie 2019/2020

artykuł nr 6

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

artykuł nr 7

Remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 8

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 8.164 MB
SIWZ 6.218 MB
Załącznik Nr 1 67.500 KB
Załącznik Nr 2a 51.000 KB
Załącznik 2b 47.000 KB
Załącznik 2c 45.000 KB
Załącznik Nr 3 55.500 KB
Załącznik Nr 4 58.500 KB
Załącznik Nr 5 54.000 KB
Załącznik Nr 6 70.500 KB
Załącznik Nr 7 58.000 KB
Informacja z otwarcia ofert 1.069 MB
Wybór oferty 1.496 MB
artykuł nr 9

Remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 10

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach

artykuł nr 11

Remonty dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych w gminie Wręczyca Wielka

artykuł nr 12

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach